Publicació BOP

Exercici: 2020 Bop: 24-0 Edicte: 644 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució, la massa salarial i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 24-0 Edicte: 643 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Fixació de retribucions i d'indemnitzacions a favor dels càrrecs electes 2020
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 258 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva del projecte bàsic per a la construcció d'un camp de futbol 7 a la zona esportiva
Exercici: 2020 Bop: 12-0 Edicte: 183 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació projecte gespa artificial i adequació entorn camp de futbol 11
Exercici: 2020 Bop: 1-0 Edicte: 10235 JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR B, DEL SECTOR INDUSTRIAL CM3 DE VILAMALLA Convocatòria assemblea general el 13.01.2019
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10320 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació del POUM núm. 28
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10080 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10031 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci sobre l'aprovació provisional del pressupost general municipal per a l'exercici 2020, les seves bases d'execució, la plantilla de personal i relació de llocs de treball i la massa salarial
Exercici: 2019 Bop: 237-0 Edicte: 9740 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 225-0 Edicte: 9111 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte