Publicació BOP

Exercici: 2018 Bop: 74-0 Edicte: 3133 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 23 del POUM
Exercici: 2018 Bop: 73-0 Edicte: 3080 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 72-0 Edicte: 3038 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 72-0 Edicte: 3037 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 72-0 Edicte: 3036 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 62-0 Edicte: 2585 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'aprovació d'un padró fiscal i calendari de cobrament en període voluntari
Exercici: 2018 Bop: 62-0 Edicte: 2580 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'exposició pública del projecte d'adequació d'un local
Exercici: 2018 Bop: 61-0 Edicte: 2548 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'informació pública de sol·licitud de canvi parcial d'orientació d'una llicència ambiental
Exercici: 2018 Bop: 58-0 Edicte: 2433 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació inicial del text refós d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2018 Bop: 58-0 Edicte: 2431 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obra en sòl no urbanitzable