Publicació BOP

Exercici: 2019 Bop: 33-0 Edicte: 1033 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'un reglament
Exercici: 2019 Bop: 25-0 Edicte: 672 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 104 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'aprovació del calendari de cobrança per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 78 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 9-0 Edicte: 57 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci referent a la fixació d'indemnitzacions a favor dels càrrecs electes 2019
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11115 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'exposició pública del pressupost general municipal per a l'exercici 2019, les seves bases d'execució, la plantilla de personal i la massa salarial
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11010 JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR B, DEL SECTOR INDUSTRIAL CM3 DE VILAMALLA (Alt Empordà) Anunci de convocatòria d'assemblea general
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10666 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'exposició pública de la modificació del Reglament municipal núm. 10
Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10629 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de delegació de competències en matèria de recollida de residus especials o perillosos al Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10620 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de delegació de competències al Consell Comarcal de l'Alt Empordà