Publicació BOP

Exercici: 2021 Bop: 53-0 Edicte: 2014 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial del Pla de millora urbana PMU-1 del Polígon Industrial Internacional de Vilamalla
Exercici: 2021 Bop: 51-0 Edicte: 1932 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació del padró d'escombraries del 4art trimestre de 2020
Exercici: 2021 Bop: 51-0 Edicte: 1929 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació del calendari de cobrança en període voluntari per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 51-0 Edicte: 1926 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació del padró corresponent a l'Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per al 2021 i calendari de cobrança en període voluntari
Exercici: 2021 Bop: 51-0 Edicte: 1899 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva del projecte de reforma de la piscina municipal i l'ampliació de l'edifici de serveis de Vilamalla
Exercici: 2021 Bop: 50-0 Edicte: 1857 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Modificació de les retribucions d'un càrrec electe i aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 49-0 Edicte: 1821 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Suspensió de la tramitació de projectes i l'atorgament de llicències i/o autoritzacions d'edificació, instal·lació o ampliació relatiu a activitats i usos de producció d'energies renovables
Exercici: 2021 Bop: 31-0 Edicte: 1004 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 31-0 Edicte: 995 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació de la concessió demanial directa per a la instal·lació de 2 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 418 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació del Pla de disposició de fons