Publicació BOP

Exercici: 2021 Bop: 223-0 Edicte: 9775 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial de l'ordenança d'energia fotovoltaica
Exercici: 2021 Bop: 220-0 Edicte: 9706 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial del projecte de reforma de la piscina municipal
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9544 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2021
Exercici: 2021 Bop: 213-0 Edicte: 9395 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 199-0 Edicte: 8553 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació provisional de l'establiment del preu públic pel servei de classes d'idiomes
Exercici: 2021 Bop: 197-0 Edicte: 8449 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances fiscals per al 2022
Exercici: 2021 Bop: 194-0 Edicte: 8451 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 184-0 Edicte: 7953 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Contractació laboral del beneficiari del programa de garantia juvenil
Exercici: 2021 Bop: 164-0 Edicte: 7361 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva del preu públic: Servei Casal Estiu 2021
Exercici: 2021 Bop: 150-0 Edicte: 6841 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva del Pla de millora urbana del Polígon industrial Empordà Internacional