Publicació BOP

Exercici: 2020 Bop: 205-0 Edicte: 7483 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial del padró sobre l'Impost d'activitats econòmiques de l'exercici 2019 i període de cobrament voluntari
Exercici: 2020 Bop: 202-0 Edicte: 7394 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació de les bases i la convòcatòria d'una borsa de treball de tècnics de grau mitjà econòmic
Exercici: 2020 Bop: 200-0 Edicte: 7334 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 9/2020
Exercici: 2020 Bop: 182-0 Edicte: 6637 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva del Projecte per a la reforma de la deixalleria municipal
Exercici: 2020 Bop: 176-0 Edicte: 6387 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació de les bases i la convocatòria d'una borsa de treball d'operari de serveis i manteniment, oficial 1ª paleta
Exercici: 2020 Bop: 175-0 Edicte: 6360 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 09/2020
Exercici: 2020 Bop: 170-0 Edicte: 6212 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm 3, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2020 Bop: 170-0 Edicte: 6211 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 06/2020
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 5919 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial del Projecte de reforma de la piscina municipal i ampliació de l'edifici de serveis de Vilamalla
Exercici: 2020 Bop: 157-0 Edicte: 5765 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació padró IBI rústica de l'exercici 2020 i calendari de cobrament