Publicació BOP

Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11765 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació de les bases específiques reguladores del procediment selectiu per a l'estabilització d'una plaça d'enginyer/a tècnic, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11958 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11770 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 10/2022
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11295 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació de les bases especiífiques del procediment selectiu d'estabilització d'1 plaça d'auxiliar administratiu
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11294 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació de la convocatòria i les bases específiques d'estabilització de 2 places d'oficial de 2a d'obres i serveis
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11275 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació de les indemnitzacions a favor dels càrrecs electes 2023
Exercici: 2022 Bop: 242-0 Edicte: 11122 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació de les bases específiques del procediment d'estabilització d'una plaça d'auxiliar administratiu (recaptacio)
Exercici: 2022 Bop: 236-0 Edicte: 10763 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació de la convocatòria i les bases específiques reguladores del procés selectiu per a l'estabilització d'una plaça d'oficial de 1a. d'obres i serveis
Exercici: 2022 Bop: 236-0 Edicte: 10762 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació de les bases específiques reguladores del procediment selectiu per a l'estabilització d'una plaça d'auxiliar administratiu/va adscrit a l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
Exercici: 2022 Bop: 234-0 Edicte: 10625 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular i substitut