Comissió Informativa d’Hisenda

CiU 
  • Carlos Álvarez i González
  • Josep Subirós i Viñolas
  • Pilar Martínez i Martínez
  • Kim Meléndez i López

Competències CIH

  • Estudi, informe o consulta dels assumptes que es someten a decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple.
  • Assumptes de la competència pròpia de la Junta de Govern i de l’Alcaldia que se sotmetin al seu coneixement, així informarà de totes les factures que s’han de sotmetre a l’aprovació d’aquests.
  • De tots aquells assumptes referents a Hisenda, convivència, participació ciutadana, educació i sanitat.