Junta de Govern Local

CiU 
  • Carlos Álvarez i González
  • Josep Valls i Cantenys
  • Margarita Camino i Fernández
  • Pere Teixidor i Escanilla

Competències de la Junta

  • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis

Acords de junta de govern