Modificat de projecte de la reurbanització dels carrers Ribes, Lleida, Tarragona, Barcelona i Vergede Montserrat de Vilamalla