Aprovació de les bases i convocatòria d’una Borsa de treball de tècnics de grau mitjà econòmica (grup classificació A2)