Aprovació definitiva del Projecte executiu de reparació vial C/ Bisbal del Subsector B del Sector CM3 a Vilamalla