Aprovació definitiva Preu Públic – Servei de Classes d’idiomes-