Aprovació definitiva “Projecte d’urbanització dels carrers Empordà, Tramuntana i Ponent de Vilamalla”