Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica