Declarar desert el procés selectiu per a cobrir una plaça de funcionari/a interí/na de l’Ajuntament de Vilamalla corresponent al grup A, subgrup A1