Fixació de retribucions i de indemnitzacions a favor dels càrrecs electes 2020