Llistat admesos i exclosos, designació membres del Tribunal qualificador i data de les proves de selecció plaça Arquitecte A1