Modificació de la composició d’òrgans col·legiats i dels representants de la corporació en els diversos organismes i entitats.