Ordenança per l’atorgament de subvencions per la rehabilitació de les façanes i tanques dels immobles amb ús d’habitatge de Vilamalla.