Projecte reurbanització dels carrers Ribes, Lleida, Tarragona, Barcelona i Verge de Montserrat