Projecte d’actuació específica per la implantació instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum a la Granja Les Olives del terme municipal de Vilamalla