Projecte d’arranjament d’un tram de vorera de la ctra GIV-6228 d’accés al municipi de Vilamalla