Projecte per a la pavimentació de la llera de la Riera del CM3-A