Relació d’aspirants admesos procés de selecció i nomenament tribunal qualificador