Resultat final del procés de selecció per a la contractació de joves en pràctiques del programa de garantía juvenil 2021