Resultat final del procediment de selecció d’un lloc de treball per la brigada municipal