Publicació BOP

Exercici: 2017 Bop: 141-0 Edicte: 6277 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 6116 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 136-0 Edicte: 6037 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de correcció d'errades
Exercici: 2017 Bop: 136-0 Edicte: 6036 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de ratificació d'un conveni
Exercici: 2017 Bop: 125-0 Edicte: 5674 JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR B, DEL SECTOR INDUSTRIAL CM3 DE VILAMALLA (Alt Empordà) Anunci de convocatòria d'assemblea general
Exercici: 2017 Bop: 125-0 Edicte: 5532 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci sobre ratificació i exposició pública d'uns convenis urbanístics
Exercici: 2017 Bop: 124-0 Edicte: 5506 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria d'una plaça d'auxiliar administratiu/va i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2017 Bop: 124-0 Edicte: 5498 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci referent a la creació de fitxers amb dades de caràcter personal
Exercici: 2017 Bop: 121-0 Edicte: 5324 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'aprovació inicial de la modificació del Reglament municipal núm. 16, regulador de l'execució de rases i cales a la via pública
Exercici: 2017 Bop: 121-0 Edicte: 5290 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de derogació d'ordenances municipals